Boeken en Rapporten
    Boeken

    Baarsma, B. & Weda, J. (2009). Marktmodel van de geliberaliseerde postmarkt (2009-2012).
    Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.

    Brink, E.A.B.J. ten. (1969). De geschiedenis van het postvervoer. Bussum: Fibula - Van Dishoeck.

    Davids, M. (1999). De weg naar zelfstandigheid: de voorgeschiedenis van de verzelfstandiging
    van de PTT in 1989
. Hilversum: Uitgeverij Verloren.

    Hogesteeger, G. (1989). Van lopende bode tot telematica. Geschiedenis van de ptt in Nederland.
    Groningen: Koninklijke PTT Nederland.

    Mil, B. van. e.a. (2008). Prestatiemeting doe je zo! Assen: Van Gorcum.

    Ooms, J. W. (1941). Een vracht geluk en een brok verdriet. Baarn: Bosch & Keuning.

    Ruiter, Th. de. (2009). De BVPP en de privatisering van het PTT-bedrijf. z.pl.: BVPP.

    Schevernels, P. (2008). Hoogspel rond PTT. Hoe liberalisering werkt bij PTT en TNT 1989-2008.
    Deventer: Thieme Art.    Rapporten

    Cooperating together? A case-study on the possibilities of cooperation
    between one large and many small companies

    Dutch approach towards working conditions for postal deliverers and mailmen
    in the liberalised postal market

    Effect of minimum wage on competitors in the German postal market

    Evaluatie artikel 9 Postwet 2009

    Evaluatie ingroeimodel maart 2010

    First Line Manager as Implementer of HRM at TNT Mail

    Juridische valkuilen voor de Werknemer 2.0

    Kostenoptimalisatie

    Luisteren naar elkaar (Omslag)

    Nederlandse postmarkt kan onvoorwaardelijk open

    Onbestelbaar

    Onderzoek Marktwerkingsbeleid

    Ontwikkelingen in de markt voor post

    Oordeel OPTA over steunpunten PostNL

    Op weg naar een vrije postmarkt

    Organisatieveranderingen borgen in een turbulente maatschappij

    De postmarkt in 2007

    Postmarkt zonder grenzen

    Regulate Deregulation (Policy Booklet)

    Regulate Deregulation (Policy Paper)

    Samenvatting van SEO-rapport 'Marktmodel van de geliberaliseerde postmarkt (2009-2012)

    System Analysis of Employee Transition at TNT Post

    Tante pos krijgt concurrentie

    TNT - Overview of controversial business practices in 2008

    Van OVO naar CAO op de geliberaliseerde postmarkt

    What Has Postal Liberalisation Delivered

    What Has Postal Liberalisation Delivered (The Case of Argentina)

    What Has Postal Liberalisation Delivered (The Case of Canada)

    What Has Postal Liberalisation Delivered (The Case of Germany)

    What Has Postal Liberalisation Delivered (The Case of Japan)

    What Has Postal Liberalisation Delivered (The Case of the Netherlands)

    What Has Postal Liberalisation Delivered (The Case of Sweden)

    What Has Postal Liberalisation Delivered (The Case of Switzerland)

    What Has Postal Liberalisation Delivered (The Case of the United Kingdom)

    What Has Postal Liberalisation Delivered (The Case of Tunisia)

    Who is... Bernard de Vries?

    Zwartboek Postmarkt 2010


    P.S. Voor wet- en regelgeving, kamervragen, moties, etc. zie: ikregeer.nlHome